26 September 2017

  • Kupujemy coraz więcej nowych samochodów, gdzie więc ten kryzys?

    48 lat ago
    Coraz częściej wspomina się o kryzysie w branży motoryzacyjnej, który de facto nie ma wpływu na rosnącą sprzedaż nowych samochodów w krajach takich jak Polska, czyli dotychczas będących w cieniu innych rynków zbytu. Wydaje się, że jest to duże zaskoczenie a co za tym…